ciemne czarne betonowe tło

Warunki wpółpracy

Aby dołączyć do grona specjalistów Goodwill Experts, należy spełnić określone wymagania.

SPECJALIZACJA

Najchętniej współpracujemy z fachowcami zajmującymi się relatywnie wąskim działem wiedzy. Z naszych doświadczeń wynika, że osoby takie, dzięki skupieniu swojej uwagi i czasu na określonym, ograniczonym obszarze uzyskują przewagę konkurencyjną. Dzięki temu ich rozwiązania są trafniejsze, a praca o wiele szybsza od tych, którzy podejmują się działania na zbyt szerokim polu zainteresowań.

KONTROLA JAKOŚCI

Ze względu na okresowe kontrole jakości pracy, nasi eksperci muszą być skłonni do współpracy z innymi specjalistami, a także weryfikacji swoich poczynań.

POLITYKA CENOWA

Goodwill Experts gwarantuje swoim Klientom minimalną niezbędną cenę zapewniającą wystarczające warunki do profesjonalnego i jakościowego zrealizowania określonej usługi.

Ceny usług w Goodwill Experts określić możemy za pomocą wzoru:

Cena Goodwill = Średnia Cena Rynkowa – Redukcja + Wewnętrzny koszt operacyjny + Marża,

Gdzie występuje warunek konieczny wynikający z polityki cenowej:

Redukcja ≥ Koszt operacyjny + Marża.

W związku z powyższym oczekujemy od naszych ekspertów redukcji oczekiwanego wynagrodzenia wobec benchmarku, którym są średnie ceny rynkowe. Redukcja uzasadniona jest korzyściami wynikającymi ze współpracy z Goodwill Experts, a w szczególności oszczędnością wielu kosztów związaną z barakiem konieczności działań marketingowych, sprzedażowych, rozliczeniowych czy windykacyjnych. Poziom redukcji jest różny dla konkretnych usług i rangi ekspertów. Najczęściej znajduje się w przedziale od 10% do 50%.

ZAKAZ KONKURENCJI

Oczekujemy, że w trakcie współpracy z Goodwill Experts oraz rok po jej ewentualnym zakończeniu ekspert powstrzyma się od świadczenia usług bezpośrednio Klientom Goodwill.