ciemne czarne betonowe tło

Wartość dodana

Wartość dodaną, generowaną przez przedsiębiorstwo, definiujemy jako przyrost wartości dóbr zakupionych przez jednostkę, powstały w wyniku procesu produkcji lub dostarczania usługi. Inaczej, wartość dodana jest różnicą pomiędzy wartością rynkową produktu lub usługi a kosztami wytworzenia.

W Goodwill Experts wartość dodana powstaje poprzez odpowiednie dostarczanie Klientom wiedzy i pracy szeregu Ekspertów z różnych dziedzin. Dlatego w centrum naszego zainteresowania jest maksymalizacja korzyści Klientów oraz Ekspertów płynących ze współpracy w ramach Goodwill Experts.

Naszym priorytetem jest to, aby każdy Klient dzięki współpracy z nami zyskał:

WYGODĘ

 •    dostęp do szerokiej i kompletnej palety usług w jednym miejscu,
 •    zawarcie umowy i komunikację z jednym dostawcą,
 •    usystematyzowanie wszelkich spraw za pomocą panelu klienta,
 •    przystępne komunikowanie często trudnych i zawiłych merytorycznie zagadnień.

JAKOŚĆ

 •    dobór odpowiedniego specjalisty do konkretnego zadania,
 •    nadzór nad wykonywanymi pracami i odpowiedzialność za nie,
 •    kompleksowe podejście do danego problemu dzięki komunikacji wewnętrznej wielu specjalistów z różnych dziedzin w Goodwill Experts,
 •    aktualność i reagowanie na zmiany oraz wdrażanie nowości, jakie pojawiają się na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO

 •    zapewnienie płynnego przejścia do innego eksperta w razie sytuacji losowych,
 •    szybką i skuteczną interwencję w przypadku ewentualnych błędów,
 •    zgodność wszelkich praktyk z obowiązującymi przepisami prawa,
 •    odpowiedzialność i gwarancje zawarte w umowie.

ROZSĄDNĄ CENĘ

 •    stosowanie odgórnej polityki cenowej opartej na rzeczywistych cenach i niezbędnych wymaganiach rynkowych,
 •    przydzielanie ekspertów o stosownie dobranych kwalifikacjach i cenach do poziomu trudności określonych prac i zadań,
 •    hurtowy zakup wiedzy i usług eksperckich w porównaniu do Klienta jednostkowego.

Ekspertom oferujemy:

NOWE PRZYCHODY:

 •    dostęp do zleceń na rzecz Klientów Goodwill Experts,
 •    możliwość stałego i przewidywalnego skalowania swojej działalności,
 •    ambitnego partnera nastawionego na ekspansję i rozwój.

WYGODĘ:

 •    brak konieczności organizacji własnych działań marketingowych i sprzedażowych,
 •    umowę z jednym podmiotem skupiającym wielu Klientów,
 •    możliwość wystawiania jednej zbiorczej faktury, bez konieczności prowadzenia własnego działu rozliczeń,
 •    brak problemów związanych z windykacją należności,
 •    możliwość skupienia się tylko na pracy eksperckiej i podnoszeniu kwalifikacji własnych oraz swojego zespołu,
 •    usystematyzowanie procesów poprzez panel eksperta

WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE:

 •    różnorodność otrzymywanych zleceń,
 •    dostęp do innych ekspertów reprezentujących te same zainteresowania oraz specjalizacje,
 •    pracę w zespołach z fachowcami o komplementarnych specjalizacjach,
 •    wewnętrzny help desk i dostęp do specjalistów z największym doświadczeniem w określonych dziedzinach.