ciemne czarne betonowe tło

Polityka Cenowa

Polityka cenowa w Goodwill Experts jest jednoznacznie ustalona i ma za zadanie umożliwić maksymalne skalowanie działalności operacyjnej. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia tego jest wypracowanie długofalowego zaufania Klienta co do faktu, że w Goodwill Experts za daną usługę zapłaci minimalną niezbędną cenę zapewniającą wystarczające warunki do profesjonalnego i jakościowego wykonania danej pracy. Innymi słowy, górną granicę cen w Goodwill Experts wyznacza średnia rynkowa, po jakiej właściwie dobrany ekspert wykona określone zadanie. Goodwill Experts nie stosuje narzutów na tak ustalone wartości, a marża wynika z redukcji ceny, którą uzyskuje we współpracy z ekspertami. Co więcej, bardzo często, dzięki efektowi synergii pomiędzy Goodwill Experts a specjalistami, końcowa cena dla Klienta może okazać się niższa od średniej ceny rynkowej. Dzieje się tak w przypadku, kiedy redukcja ceny eksperta ze względu na jego korzyści ze współpracy z Goodwill jest większa niż wewnętrzny koszt operacyjny Goodwill powiększony o marżę.

Ceny usług w Goodwill Experts określić możemy za pomocą wzoru:

Cena Goodwill = Średnia Cena Rynkowa – Redukcja + Wewnętrzny koszt operacyjny + Marża,

Gdzie występuje warunek konieczny wynikający z polityki cenowej:

Redukcja ≥ Koszt operacyjny + Marża.

Dodatkowym atutem Goodwill Experts jest wiedza, komu, jakie zadania powierzyć. Nie przepłacamy drogich ekspertów do prac, które są proste i może je wykonać osoba z mniejszym doświadczeniem i skromniejszymi wymaganiami finansowymi. I na odwrót. Nie powierzymy bardzo trudnej sprawy specjaliście bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Co wiąże się oczywiście z wyższym wynagrodzeniem, ale tylko w niezbędnych sytuacjach.

Korzystając z usług Goodwill Experts uzyskujesz gwarancję, że cena będzie optymalnie skalkulowana, a Ty unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek w postaci zawyżonych kosztów względem standardów rynkowych!