ciemne czarne betonowe tło

Akcjonariat

Liczba akcji
% udział w całości
Grzegorz Bikowski
305 149
33,16%
Tomasz Szołdra
203 434
22,11%
Ireneusz Broda
97 200
10,56%
Pozostali akcjonariusze
314 217
34,15%
RAZEM:
920 000
100%